BPM Nedir?

BPM Nedir?
01 Şubat 2015

BPM şirket içi işleyişi belirginleştirmeyi sağlayıp, başarı için gereken unsurlara odaklanarak ve kontrol ederek şirket yeterliliğini ve müşteri hizmetlerini geliştirmeyi hedefleyen, iş gelişimine hizmet eden disiplinli bir yaklaşımdır.


BPM Nedir?

BPM ( Business Process Managament - İş Süreç Yönetim Sistemi ) şirket içi işleyişi belirginleştirmeyi sağlayıp, başarı için gereken unsurlara odaklanarak ve kontrol ederek şirket yeterliliğini ve müşteri hizmetlerini geliştirmeyi hedefleyen, iş gelişimine hizmet eden disiplinli bir yaklaşımdır. BPM Takımları bilgisayar teknolojilerini baz alınarak kurulur, işletmenin hedeflerini başarmasına destek verir. Tipik olarak bu takımlar tek bir çevreye dahil edilmiş, çok çeşitli işlerin otomasyonuna ve gelişimine imkan sağlayan platformlardır. Algorizma Dünya Kalitesinde Süreç Yönetim Sistemlerini sizlerle buluşturur.

 

BPM Kağıt Kullanımını Yok Eder

BPM kullanılarak manuel işleyiş otomatikleştirildiği zaman, bir çok durumda kağıt kullanımını önemli ölçüde yok olur. Kağıt, bilgisayar ekranına ya da elde taşınabilen ürünlere yerleştirilerek bir ya da birden çok web formuna dönüştürülür. Bunun yanında, evrakların takibi, evrakın gerçek zamanlı durumunun izlenmesi sağlanır. Çözüm her hangi bir yerde sunulabilir, kabul edilebilir ve kullanıcılar tarafından herhangi bir ofisten ulaşılmasına imkan sağlanan web formatıyla sunulur. Bu şekilde evrakın ofisler arasında gidip gelmesi ortadan kalkar. Aynı zamanda BPM çözümleri raporlamayı da kapsar. Böylece işlemdeki evrakların raporları ve durumları izlenmiş olur ve onaylar, elektronik olarak dijital imzalara sağlanır. Bu durum, evrak takibi için ofisler arasındaki telefon görüşmelerini azaltır. Yani BPM takımları kullanıcıların dijital bir evraka dijital olarak ulaşabileceği yer olarak, evrak belleği görevini yürütmüş olur. Kurumsal Hafızayı tesis eder. Yetkilerle korunan evraklara her yerden ulaşıma imkan sağlar. Kağıdı ortadan kaldırmak bir şirketin çevreci bir noktaya ulaşabilmesini sağlayan en önemli gelişmedir.

 

BPM İnsan Hatalarını Ortadan Kaldırır,

Bir BPM takımı her kullanıcıya işlemi, işlem süreç şemasına göre bildirir ve sadece onlar ihtiyaç duyduğunda kullanmalarını sağlar. Bütün işlem BPM platformu tarafında planlandığı için insan hatası gibi bir sorun söz konusu değildir. Gereksiz olan durumları ve insan hatasını ortadan kaldırarak şirketlerin verimliliklerini arttırır, çevreci yönlerini geliştirir ve maliyetlerini aşağı çeker. Bu sayede kaliteli bir yönetim biçimine erişilmiş olur.

 

BPM seyahati azaltır fakat işbirliğini devam ettirir

Bir iş sürecindeki tüm bölümler çevirim içinde olduğundan, seyahat için gerekli olan zaman da büyük ölçüde azalır ve hatta ortadan kalkar. Her ofisten ya da İnternetin olduğu her yerden, kullanıcılar belgeleri online olarak gözden geçirirler, değişiklikleri online olarak yaparlar, belgeleri yeniden biçimlendirebilir ve gereken işaretlemeleri yaparak, belgeyi paylaşabilirler. Proje yönetim süreçlerindeki paydaşlar gerçek zamanlı olarak proje durum bilgilerini kontrol ederek ve BPM platformu aracılığıyla işlerini takip edilebilir, kişisel toplantılarda ihtiyaç en aza indirilebilir. Önemli ölçüde enerji tasarrufu ve azalan yolculuk maliyetleri daha çevreci bir organizasyon oluşturur.

 

Sonuç

Eğer şirketler gerçekten çevreci bir kültürü benimserlerse, kağıt kullanımının, insan hatasının, gereksiz işlemlerin ve gereksiz seyahat giderlerinin azaltılması BPM çözümleri takımları tarafından sunulur.

 

;