İşletmelerinin Çevreci olmayan İş Model

 İşletmelerinin Çevreci olmayan İş Model
08 Mayıs 2015

İşletmelere ve teknolojik ürünlere göz atmak ya da günümüzde nasıl çevreci bir işletme olunur veya kısaca son yenilikleri, çevreci teknolojileri ve iş süreçlerini modellemek, izlemek ve raporlamak zordur.


İşletmelere ve teknolojik ürünlere göz atmak ya da günümüzde nasıl çevreci bir işletme olunur veya kısaca son yenilikleri, çevreci teknolojileri ve iş süreçlerini modellemek, izlemek ve raporlamak zordur.

 

Giriş,

 

İşletmelere ve teknolojik ürünlere göz atmak ya da günümüzde nasıl çevreci bir işletme olunur veya kısaca son yenilikleri, çevreci teknolojileri ve iş süreçlerini modellemek, izlemek ve raporlamak zordur. Birçok konuda işletmeler nasıl kendilerini çevreci bir işletme olarak yeniden şekillendirirler, alışılagelmiş deneyim ve ürünlerini bırakırlar ve daha etkili ve çevreci teknolojileri sahiplenirler. Bunun yanında görünen o ki; hükümetler ve şirketler çevreci işler çevreci girişimler, teknolojiler ve programlar için milyon dolarlar harcamayı göze alıyor.

İlginçtir ki; otomasyon sistemleri ve BPM takımları medyada çok az yer almasına rağmen, yine de çevreci işletmeleri anlatır. BPM uygulamayı kabul ederek bir organizasyonun nasıl daha çevreci bir işletme olacağını gösterir. BPM uygulamaları gereksiz işleri önemli ve geniş miktarda azaltmakla kalmaz, BPM aynı zamanda önemli uygulamaları, kültürel farklılıkları kendi organizasyonları içerisinde oluşturur ki bu çevreci bir işletme olabilmek için önemlidir.

 

Fazla Kağıt Tüketimi

Berkeley Ulusal Hukuk Laboratuarı ve Çevreyi Koruma Derneğine göre, Amerika’da ortalama bir ofis çalışanı her yıl 10.000 sayfa kağıt israf ediyor. Bu rakam teknolojik yeniliklere ve BPM gibi yazılım sektörleri sayesinde her yıl gittikçe düşüyor olsa da, hala şaşırtıcı miktarda ve pek de çevreci olmayan bir yapı söz konusudur.

 

Manuel İşlem Hataları

İşletmelerde günlük yaklaşık %70-80 iş akışı işlemi insan merkezlidir ve manueldir. Birbirinden farklı bu işlem akışları, iş gelişimini, insanların akış içerisinde iletişim halinde olmalarıyla sağlamakta ve kişinin her işlem adımını ileri taşımasını desteklemektedir. Gider Raporlama Uygulamaları ve Boşa Harcanan Zaman Tespit Sistemi her gün meydana gelen en önemli iki insan merkezli iş gelişim sistemidir. İnsan merkezli gelişimler fazla kağıt tüketimine neden olan, çevreci olmayan gereksiz ve fazla zaman gerektiren manuel süreçlerdir.

Örneğin manuel yapılan Sipariş Alma sürecine bakalım; süreç bir kişinin çıktı alma ya da sipariş onayı için birçok kopya almasına gerek duyar. Daha sonra gerekli olan kontroller için tamamlanmış evraklar yöneticiye gönderilir. Onaydan önce yönetici son kontrollerin yapılması için evrakı farklı bir ofise iletir. Daha sonra kontrolü yapan bunu onaylar, bir kopya alır ve dokümanı yöneticiye geri yollarlar.

Sadece kağıt kullanılan manuel süreçler değil, bazı noktalarda insan hataları da olmaktadır ve bu hataları düzeltmek daha fazla kağıt israfı demektir. Bu süreç aynı zamanda boşa harcanan zaman ve her iki ofis tarafından referans olarak alınan kopyalar ve arada evrak götürüp getirmeyle yaşanan gecikmelere neden olur. Süreç sadece, her çalışan ne yapması gerektiğini ve ne zaman yapması gerektiğini tam olarak biliyorsa yöneticinin onayı, maliyet olurunun vermesi şeklinde işler. Süreçten habersiz bir çalışan süreci baştan başlatmaya neden olabilecek önemli bir adımı atlayabilir, gecikmelere ve fazladan kağıt tüketimine neden olabilir.

 


 

Çeşitli Şahsi Toplantılar

Çoğu zaman işlerin gelişimi, bazı belli aşamalar üzerinde bütünlüğü sağlayabilmek için çalışanların ofisler arasında gidip gelmesini ya da özellikle de manuel işleyişlerde iş toplantılarına bizzat katılmalarını gerektirir. Örneğin, tipik bir Proje yönetim süreci manuel ve insan merkezlidir. Birçok proje yöneticisi, konuyla ilgili herkesin katılabilmesi ve proje sorunlarını paylaşabilmeleri için güncel toplantılara ihtiyaç duyar. Konum itibariyle dağınık olan takımlar, projeler ve şirketlerdeki bu dağınıklık akaryakıt giderlerine, seyahat için harcanan zamana ve bunun gibi bir çok harcamaya dönüşür.  Kısaca bütün bunlar yeşil bir çevrenin azalmasına neden olur.

;