Gala Constuctions Software

GALA Sayesinde örn. Autocad ile hazırlanmış bir mimari proje üzerinde çizim ve katmanlarla direk iletişim kurarak Proje planı, zaman planı, malzeme içerik ve maliyet listeleri, iş listeleri ve iş sıralarının oluşturulmasına kolaylıkla sağlanır.

;